Isak Thorsen

Filmforsker, forfatter og foredragsholder

"Vidende, engageret og fuld af fortællelyst.”

Steffen Moestrup, vært på Film:syn, DK4

 

”Jeg sad og jublede indvendigt, fordi det var netop denne type viden, jeg gerne ville forære til vores elever.”

Ellen Ries, forstander på Den Europæiske Filmhøjskole

 

Jeg er en entusiastisk og erfaren formidler, der brænder for mit stof. Med snart tyve års erfaring i at møde publikum, elever og studerende fortæller jeg i et klart og levende sprog. Gennem årene har jeg holdt utallige foredrag, oplæg og præsentationer i blandt andet foreninger og på biblioteker, højskoler og virksomheder. 

Min baggrund er filmhistorisk, jeg har en ph.d. i filmvidenskab og er forfatter til adskillige bøger og artikler. Mine foredrag ligger indenfor det film- og kulturhistoriske felt, hvor det særligt er dansk film og filmhistorie, som er omdrejningspunktet i min forskning og forfatterskab. Jeg er formand for det rådgivende organ Det Danske Filminstituts Museumsråd og medlem af juryen, som uddeler Gabrielprisen, Landsforeningen af Menighedsråds filmpris.

Nysgerrighed er min drivkraft, og jeg holder af at sætte mig ind i nyt stof og formidle det mundtligt, skriftligt, i radio, tv og på sociale medier. Udover de foredrag jeg tilbyder her, er du derfor altid velkommen til at henvende dig i forbindelse med ønsker om oplæg, præsentationer, salonaftner eller lignende.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller vil i dialog med mig, så tøv ikke med at kontakte mig på mobiltelefon: 2173 5253 eller skriv: Isak@Isakthorsen.dk