Ingrid Hvass

Fortæller

Ingrid Hvass, historiefortæller og cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab fra Københavns Universitet med speciale om folkesangeren Ingeborg Munch: ”Sprogets Musik; Snudlium Dudlium”(1987) Jeg har igennem mange års arbejde med både traditionelle fortællinger, litterære tekster og egne fortællinger udviklet et stort og alsidigt repertoire af eventyr, sagn, ballader, myter, noveller, romaner og livshistorier. Jeg kombinerer ofte mine fortællinger med sange og musik. Jeg tilstræber at fortælle i et tidløst og levende sprog, som vækker fortællingens billeder og skaber en sanselig oplevelse for både voksne og børn. Jeg er dybt fascineret af at de ældgamle fortællinger kan handle om det, vi er optaget af lige nu og her – om helt aktuelle samtids problemer, og at de giver unikke svar, som ingen kunne analysere sig frem til. Mundtlig fortælling giver os en oplevelse af intenst nærvær, samhørighed med andre mennesker og en forbundethed med vores kultur og historie. Det gælder både voksne og børn.