Hulstrøm & Hopff Erhvervspsykologerne

cand.pæd.psych.

Henrik Hopff er erhvervspsykolog. Uddannet cand. psych. Autoriseret. Specialistgodkendt og supervisorgodkendt. Efteruddannet i systemisk og kognitiv terapi samt i Innovative Thinking System™ Medstifter af UpDrift ApS. Henrik er initiativtager til flere faglige netværk til fremme af erhvervspsykologi og psykologiske metoder.

Spidskompetencer indenfor den systematiske indsats i forebyggelse af stress.
Omfattende erfaring med arbejdsbelastninger og med at hjælpe medarbejdere ud af stress og tilbage på arbejdspladsen i dialog med virksomhedens behov og ønsker.
Underviser på virksomheder og undervisningsinstitutioner.

Per Hulstrøm, aut. psykolog med dobbelt specialistuddannelse i arbejds- & organisationspsykologi og i supervision (DP). Endvidere uddannelse som gruppeanalytisk psykoterapeut. Privatpraktiserende erhvervspsykolog med omfattende erfaring i formidling og undervisning og er desuden en meget brugt proceskonsulent i såvel nationale som internationale virksomheder, såvel private som offentlige. Medstifter af UpDrift ApS

Oplæg og foredrag om belastningsreaktioner i virksomheder
Diagnosticering af komplekse udfordringer på såvel organisations- som personniveau.
Tilrettelæggelse og gennemførelse af interventioner
Formidling af resultater mundtligt og skriftligt
Coaching af enkeltpersoner og grupper