Golriz Ghozati

Forfølgelse af kristne i verden

Golriz Ghozati

Souschef, foredragsholder, trosrettighedsforkæmper

Beretninger om 360 millioner forfulgte kristne i verden

Vi står i dag overfor en forfølgelse af kristne minoriteter verden over, som vi aldrig har set før. Det anslås, at omkring 360 millioner mennesker lever under svær til ekstrem grad af forfølgelse. Særligt ser vi, at kristne kvinder er ekstremt udsatte i mange af de lande, hvor kristnes forfølges. Her er der tale om kidnapninger, tvangsægteskaber, forbud mod uddannelse og arbejde samt begrænsninger på sociale ydelser og sundhedsydelser. Situationen er langt værre for dem, som vælger at konvertere til kristendommen. De lever ofte med en dødsdom over hovedet for at have bragt skam over deres familie og krænket familiens ære.

Jeg er kvinde og konvertit - og havde jeg ikke boet i Danmark, så ville det have været mig og min datter, som skulle leve under ovennævnte forhold. Det er en skræmmende tanke, men for millioner af kvinder er det den barske virkelighed. 

Book et foredrag med mig, og bliv kloger på forfølgelsen af 360 millioner kristne, som dagligt lever med begrænsninger og krænkelser på deres trosfrihed.

Foredraget vil belyse, hvor forfølgelser og diskrimination af kristne finder sted, og hvad det er, der sker, når tilværelsen gøres uudholdelig for kristne.

Min historie

Jeg er født i Teheran og voksede op i et krigshærget land, hvor luftalarm og bombardementer var dagligdag. Som 10-årig flygtede min familie til Danmark, og senere konverterede jeg fra islam til kristendommen.

Jeg bor i Aarhus og er uddannet lærer fra Ribe Statsseminarium, har en overbygning som vejleder og er i gang med en master i virksomhedskommunikation ved SDU. Til daglig er jeg souschef i organisation Open Doors, hvor jeg blandt andet har grundlagt vores politiske netværk. Jeg er medlem af Hasle Kirkes menighedsråd i Aarhus og er generelt optaget af menneskerettigheder, kvinders rettigheder og udviklingsarbejde.

Open Doors DK er en kirkelig NGO, der støtter forfulgte kristne i lande, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Vi arbejder under menneskerettighedserklæringens paragraf 18, ifølge hvilken enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter

Vores opgave i Danmark er at fundraise til uddannelses- og udviklingsprojekter samt udbrede kendskabet om forfølgelse af kristne minoriteter i verden.  

Foredragets varighed: 45 minutter

Kontakt denmark@od.org

Honorar: Efter aftale

Transportgodtgørelse: Efter statens takst

Region: Hele Danmark