Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB

Livet ser ganske anderledes ud indefra, når man har mistet både syn og hørelse. Hvad får ny værdi – og hvad betyder ikke længere så meget?
Få et foredrag af en døvblind og bliv klogere på hvordan man tilpasser sig så store forandringer i livet og klarer hverdagens udfordringer uden de to vigtige sanser. Foredrag tilbydes på tegnsprog eller tale.