Erik Balslev-Clausen

Provst

fhv. provst i København. Tidl. feltpræst, konsulent for Kirken i Grønland, medlem af Grundtvigsk Forums styrelse, Præsteforeningens hovedbestyrelse og formand for Folkekirkens Skoletjeneste Kbh/Frb. Aktuel med bogen "Bristede hjertebånd" om Den Vestindiske Kirkesag 1904-1917. Har i en årrække beskæftiget sig med de historiske og kirkelige forhold i Dansk Vestindien. Master i kirkelig organisation fra KU