Elsa Holmer

Forfatter, journalist, rejseleder og foredragsholder

Elsa Holmer har gennem 25 arbejdet på Danmarks Radio i Århus som blandt andet researcher og webmaster. Hun har drevet egne firmaer som f.eks. Nordstrand Feriehusudlejning og Nordstrand Vinimport, som importerede vine fra hovedsageligt Frankrig. 

Elsa Holmer har boet i Provence i 10 år og i Tyskland i 4 år. Fra sine ophold her har hun hentet en del viden og erfaringer de to lande og deres beboere, en viden hun bl.a. trækker på i sit virke som rejseleder. 

Som 48-årig mistede Elsa Holmer sin mand ganske pludseligt. Hun satte sig fra den første dag midt i sin store sorg og nedskrev sine oplevelser med sorgen og alle de ting, der rammer et menneske i den situation, hun selv befandt sig i. Det blev til bogen "Farvel til min elskede", som er en slags dagbogsnotater om sorg og sorgprocesser. Jeg skrev ikke bogen som terapi for mig selv. Jeg skrev, fordi jeg ikke kunne lade være. Jeg måtte og skulle fortælle, hvilket stort og vidunderligt menneske, der var taget fra mig. Og så var jeg rådvild i mange situationer. Der var ingen hjælp at hente for mig, hverken i bøgernes verden eller i dagligdagen. Det mente jeg at kunne råde bod på ved, at jeg skrev om mine tanker og oplevelser, så andre fremover kunne trække på mine erfaringer. 

Det er også disse erfaringer, som jeg bruger i mit foredrag om sorg - et foredrag jeg har valgt at kalde "I sorgen kender vi kærligheden". 

Siden er der kommet flere bøger til. Operettefører udkom i 1998. I 1999 var Elsa Holmer oversætter og redaktør på John Allisons Operafører, som hun samtidig skrev nye afsnit til om bl.a. danske operaer. Alternativhåndbogen, som udkom i 2002 blev skrevet sammen med 2 medforfattere og i 2013 udkom bogen "Ondt i kernefamilien?", som blev skrevet sammen med psykolog Anne-Marie Beck-Nielsen. Seneste bog i rækken er "I kærlighedens navn", som udkom i 2018. Bogen handler om mænd, der er ofre for vold i parforholdet - et meget overset problem ikke bare i Danmark, men i hele Europa og også i USA. Bogens emne blev belyst ved en høring i Folketinget bare få dage før udgivelsen. Der er dog stadig ikke politisk momentum om at forbedre forholdene for de voldsramte mænd, og Danmark bryder også en af paragrafferne i børnekonventionen på grund af, at mænd og kvinder ikke behandles efter samme lovparagraffer, når der er vold indblandet. Disse problemer - og en af mændenes historie - er omdrejningspunktet i et af Elsa Holmers foredrag med samme titel som bogen: "I kærlighedens navn" - om voldsramte mænd.

Elsa Holmer har også deltaget i menighedsrådsarbejde, og herfra stammer hendes interesse for kirkens administration og den danske folkekirkes overlevelse i det moderne, danske samfund. Et emne for foredraget: "Menighedsrådenes indflydelse på Folkekirkens liv i det moderne samfund".

Foredragenes længde er ca. 1 1/2 time med plads til spørgsmål bagefter. Andet kan også aftales.