Daniel Henschen

Jeg er Ph.d. i historie på en afhandling om den danske missionsbevægelses historie.

I en del år har jeg forsket i - og skrevet om - forskellige sider af historien om kristen mission, som jeg mener er en alt for undervurderet faktor i forståelsen af rødderne til nutidens globale samfund - og i særdeleshed i historien om Danmarks rolle i verden.

Min baggrund er i virkeligheden fra et helt andet hjørne. Siden jeg gik i gymnasiet har jeg arbejdet med udviklingslandene og deres kultur i helt sekulære rammer, og det var sådan jeg første gang hørte om mission.

I det sidste år har arbejdet med missionsbevægelsen så gjort mig opmærksom på et andet glemt stykke danmarkshistorie, som har sat sit aftryk på det samfund vi lever i: livsreformbevægelsen der var med til at udbrede vegetarisme, naturisme, naturbevarelse, nye beklædningsnormer, nye samlivsformer og naturhelbredelse fra slutningen af 1900-tallet. En bevægelse der foregreb mange af de ting vi i dag forbinder med 1960ernes ungdomskultur.