Birgitte og Poul Nygaard

Familieterapeut, MPF og Praktiserende læge

Birgitte Bredal Nygaard, født 1957, og Poul Hagelskjær Nygaard, født 1954.

Vi har været gift med hinanden siden 1976 og har sammen tre sønner.

Birgitte er uddannet pædagog og familieterapeut fra The Kempler Institute. Har altid arbejdet med børn/familier, der har brug for særlig omsorg. Arbejdet i Dronninglund Kommune og på onkologisk børneafdeling på Aalborg Sygehus. Arbejder nu som terapeut på Østre Allé 41. Medlem af psykoterapeutforeningen MPF

Poul er praktiserende læge i Aalborg, Østre Allé 41.

I vores familie har vi haft plejebørn på fuldtid og i weekenderne. Vores fritid er blandt andet brugt på FDF og Kirkens Korshær. Siden 2000 har vi sammen været ledere af en sorggruppe for børn og unge i Aalborg, organiseret af Børns Vilkår. Siden 2001 initiativtagere og ledere af årlig familiesorggruppe for familier, der bor i Nordjyllands Amt.

Vi har arbejdet og arbejder for IDF (Immun defekt foreningen ) , Foreningen "Efterladte efter selvmord", Børns Vilkår
Foreningen SAVN , forening for pårørende til indsatte i fængslerne, Forældre og Fødsel, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Whyet, daginstitutioner i bl.a. Ålborg kommune og flere andre.

Vi holder parkurser for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Nordjyske Stiftstidende 4.1.2006 .

______________________________________________________________

"GØR NOGET GODT FOR DIT PARFORHOLD"

TAG PÅ PARKURSUS

Fx. Fredag aften til søndag middag, Sommerhuse i Lyngså syd for Sæby.

Pris 15.000 kr, + 800 kr/par til kost, Prisen dækker 2 overnatninger og undervisning. 4-7 par.
_______________________________________________________________

Sammen og hver for sig laver vi kurser, temadage og holder foredrag.

Emnerne kan være:
• Familieliv. Hvad er en lykkelig familie?
• ”Elsk hinanden”. Parforholdet og hvordan vi passer på kærligheden.
• Nærvær i samværet med børn - Hvordan snakker vi med børnene.?
• Børn og sorg.
• Familieliv i sorg.
• Efterladt efter selvmord.
• Søskende - til syge og handicappede.