Bent Bjerring-Nielsen

Cand. mag. og Teologisk master

I mit professionelle liv har jeg ret konstant vekslet mellem kirke og undervisning. Jeg er præst i Amagerbro Frikirke, som jeg sammen med en lille gruppe startede op for næsten tyve år siden, og teologisk konsulent i SCMT (StudieCenter for Menighedsbaseret Teologi). Jeg har været lektor på 3K uddannelsen, som jeg også var med til at starte op i København, og SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og teologi), har undervist en årrække på Acts Academy i Kolding og i en kort periode også i gymnasiet. Jeg er cand. mag. i dansk og musik og har en teologisk master. Igennem årene er det blevet til en del artikler i litterære, teologiske og religionsvidenskabelige tidsskrifter, bøger, redigering af antologier, m.m. Igennem de sidste tyve år har jeg holdt foredrag i en lang række sammenhænge som DTU, Ingeniørforeningen, folkekirker og frikirker, og har undervist på Folkekirkens Uddannelses- og VidensCenter (om C.S. Lewis) og ved kirkelige konferencer i stort set alle kirkelige sammenhænge. Den brede erfaring betyder, at jeg vil have let ved at vinkle foredragene i forhold til den gruppe, der tales til, hvad angår akademisk niveau, forudsat baggrundsviden, længde m.m. Foredragene er alle om emner, jeg har beskæftiget mig med gennem det meste af livet, har skrevet om på akademisk niveau og har formidlet og undervist om i mangfoldige sammenhænge.