Abelone Glahn

Forfatter og blogger med fokus på Den Tredje Alder

Forfatter, blogger og selvstændig kommunikationsrådgiver.

I foredragssammehæng her fokuserer jeg på Den tredje alder, både erhvervsmæssigt og privat.

Vil du stadig være erhvervsaktiv?
Jeg er meget optaget af det stigende ønske om at fortsætte på arbejdsmarkedet efter den officielle pensionsalder, specielt dem, der ønsker at starte for sig selv med meningsfulde adhocopgaver, bogskrivning, hobbyvirksomhed eller som konsulent.

Bor du det rigtige sted - set med din alders øjne?
Jeg er også optaget af de ind imellem vanskelige overvejeler, dr ligger bag udtrykke "at flytte i tide". Hvordan, hvornår og hvorhen er centrale spørgsmål, især i en tid, hvor ventelistener til seniorbofællesskaber er alenlange.