Foredrag

Velfærdsteknologi og etik

Varighed efter aftale.

Det siges, at vi om få år vil ”mangle hænder” i omsorgen for syge og ældre. Derfor stormer regioner og kommuner ind i den fagre nye robotverden, hvor smarte teknologier præger dagligdagen på plejehjem, i ældreboliger, på hospitaler o.s.v. Men hvad er de menneskelige konsekvenser, hvis f.eks. en spiserobot overtager den opgave at made et menneske, der ikke længere kan spise selv? Når borgerne på et ældrecenter skal motionere under ledelse af en robot-terapeut? Og kan en robotsæl føre til besparelser på menneskelig kontakt og samvær?