Ole Juul

Skribent og foredragsholder, tidl. sognepræst

Foredrag

At være til stede

Blade af en landsbypræsts dagbog.

Med udgangspunkt i bogen "At være til stede" (2013) vil jeg med eksempler fra omtrent 35 års virke som sognepræst i to jyske landsogne pege på vigtigheden af en levende sammenhæng mellem det kirkelige og folkelige med særligt henblik på, hvor afgørende det er for et sogns identitet, at det kirkelige og folkelige er og bliver hinandens nødvendighed. Foredraget er velegnet som et oplæg til den nødvendige debat, der finder sted, hvor strukturændringer og forandringer udfordrer sogneidentiteten. Hvad ligger der reelt i kravet om og forventningen til 'at være til stede' som kirke og menighed?

Regioner
Hele landet