Vibeke Frimodt

Tidl. sygeplejelærer

Foredrag

At være pårørende til en dement

Det meningsfulde liv med demens.

Under foredraget vil jeg komme ind omkring:

Hvad siger forskningen om demens?

Beretninger om familier, hvor forholdet mellem søn og far bliver mere tæt og de lærer hinanden bedre at kende.

Hvilken betydning kan det have at beskrive sine erindringer? Kan det hjælpe med at bearbejde sorg?

Værdighed og værdier i omsorg og pleje af den demente menneske.

Livskvalitet og håb.

Demens ændrer hvert år livet for tusindevis af danskere. Det er svært at se sin ægtefælle eller forældre blive dårligere og dårligere af sygdommen.

Livet med demens behøver ikke at være trist og meningsløst. Hør mere om sygdommen og om hvordan man som pårørende kan lære at håndtere det.

Regioner
Hele landet