Eigil Holm

forfatter

Foredrag

Vadehavet - kampen mod havet og stormfloderne

En rejse med fly og til fods .

Vadehavet med dets landområder er skabt af tidevandet og trues af stormfloder. Diger og sluser styrer vandet så godt som muligt, men må overvåges hele tiden. Rømø, Mandø, Fanø og Skallingen er alle skabt af havet og består af sand mod vest og ler mod øst. Danmarks ældste by er Ribe, skabt som handelsplads i vikingetiden. Vadehavet er uhyre rigt på fugle: Stæreflokke (sort sol), gæs, ænder, vadefugle og andre trækfugle i mængder. Det skyldes den store mængde forskellige dyr, som fuglene kan æde. Der er østers af spise på stedet. Foredraget illustreres med flyfotos og fotos fra jorden.

Regioner
Hele landet