Mogens Hansen

Kulturhistoriker, museumsinspektør

Foredrag

Uddrivelsen af Edens Have

1. Mosebog 3,1-3,24.

Teksten og dens sproglige finurligheder vil blive belyst. Denne hebraiske tekst handler om hvordan den virkelige verden, og dens livsvilkår opstod selvom alting engang var modsat. I denne beretning ligger implicit en markant afstandtagen fra tidligere og samtidige frugtbarhedsreligioner. I kristendommen er beretningen blevet omtolket under overskriften SYNDEFALDET og senere brugt til udvikling af begrebet ARVESYND. Foredraget vil bl.a. forholde sig til disse spørgsmål: Hvorfor handler teksten ikke om arvesynd? Hvad fik Eva og Adam kundskab om? Hvilken frugt spiste de? Hvordan tager beretningen afstand fra de gamle frugtbarhedsreligioner? Er det her mandsdominerede samfund oprettes?

Regioner
Hele landet