Kristian Bøcker

sognepræst

Foredrag

Synd for begyndere!

Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke måtte spise af kundskabens træ, før Eva spiste af den forbudte frugt og tog Adam med i (synde)faldet.
Synd har således - ifølge Bibelen - været med altid. Eller nærmere bestemt: Synd er en del af det at være menneske.
Foredraget dykker ned i - nogle af - de bibelske opfattelser af synd. Og prøver at finde en fællesnævner. Og slutter med overvejelser over, om det er noget for et nutidigt, moderne menneske at være en synder? En belastning eller en befrielse?

Foredraget bygger på bogen "synd for begyndere", udgivet oktober 2018 i Bibelselskabets serie "Håndbiblioteket".

Regioner
Hele landet