Henrik Bækgaard

Sem.lektor, cand.theol

Foredrag

Studiekredse

BÆKGAARDTALKS tilbyder også studiekredse eller igangsættelse af (og evt. opsamling på/afslutning på) studiekredse.

Studiekredsene kan dreje sig om et af ovenstående emner, en blanding af dem eller andet efter ønske.

En studiekreds kan evt. også omfatte tekstmateriale.

Prisen afhænger af omfanget af møder og timer.