Anders Lyng

Højskolelærer og fortæller

Foredrag

Sønderjyder, kræv Eders Ret, stem Dansk

Sønderjyder, kræv Eders Ret, stem Dansk

- en fortælling om flertallets nationale genforening - i respekt for mindretallene!

Vi står over for fejring af noget helt særligt. En 100- årig historie - der blev en konsekvens af 1. Verdenskrig - om en befolknings brændende ønske om mulighed for selv at vælge hvilken nationalitet man ønskede sig - dansk eller tysk, tysk eller dansk.

Men flertallets frie valg i 1920, havde som konsekvens at der opstod et dansk mindretal syd for den nye grænse - og tilsvarende et tysk mindretal nord for den valgte grænse.

Mit foredrag er en fortælling om en 100-årig udvikling i det vestsønderjyske fra konfrontation mellem mindretallene og flertallet og hen mod fredelig sameksistens.

Det er også en fortælling om en befolkning, der rummede 5 sprog i de 3 kulturer i området langs den sønderjyske vestkyst: den frisiske-, tyske- og danske kultur.

Foredraget er en billedfortælling om at skabe sit eget land, at udvikle sin helt særlige kultur i grænselandet mellem de nationale skel og i grænselandet mellem land og hav.

Desuden en personlig fortælling om det miljø, der prægede mig i 50’erne og frem til 70’erne og de mennesker jeg mødte i min barndoms landsby, præget af grænselandets helt særlige spændingsfelter.

Men ikke mindst den pris, der må betales af den enkelte når de personlige tilhørsforhold og værdier kommer i klemme i modspil til magthavernes magtbrynde.

Som i nutidens samfund desværre også er et aktuelt og globalt spørgsmål.

 

Anders Lyng

Højskolelærer og fortæller Pæd.Psych.

anders.lyng@mail.dk

Tlf. 2946 4619

 

Honorar: efter aftale

Transport: efter statens takst

Varighed: 120 min.

Område: hele landet

Regioner
Hele landet