Mogens Hansen

Kulturhistoriker, museumsinspektør

Foredrag

Slægtstavlerne i urhistorien

1.Mosebog kap 4, 5, 10 og 11.

Disse tekster er den del af Det Gamle Testamente, som de fleste læsere springer over. Slægtstavlerne er ikke historiske i moderne forstand, men har en vigtig mytologisk funktion. De repræsenterer rødderne, kontinuiteten og sikrer forfædrene evigt liv i erindringen. De er fortællernes geografiske verdensbeskrivelse.
Hvorfor er disse "kedelige" slægtstavler vigtige for jødedommen? Fortæller slægtstavlerne noget om jødernes forhold til døden? Hvorfor er person- og folkenavne vigtig? Hvad betyder navne, hvis vi oversætter dem?
Også Det Nye Testamente har slægtstavler. Hvilken ny betydning. har slægtstavlerne nu fået

Regioner
Hele landet