Niels Eric Grunnet

Sognepræst - Institutionspræst

Foredrag

Selvmordet i historisk og nutidig belysning

Næsten dobbelt så mange selvmord som trafikdræbte og op mod 10.000 danskere forsøger hvert år selvmord.Årsag kan være psykiske lidelser,men dertil kommer eksistentielle problemer. Selvmordsforsøg for unge kvinder mellem 15 og l9 år er tredoblet siden 1990 og ældre over 75 år udgør en særlig risikogruppe I foredraget skildres holdningen kulturelt og filoso-fisk til selvmord og der indgår oplæsning fra bogen: "Det" af Inger Christensen.

Regioner
Hele landet