Anne Haubek

Journalist

Foredrag

Selveste EU på spil

’Kriser ’ er en del af EU-samarbejdets dna, men denne gang er det anderledes, for det er EU's sammenhængskraft, der er truet. Flere medlemslande fra det tidligere kommunistiske Øst- og Centraleuropa er i gang med et opgør med selve fundamentet for EU, og det er den største trussel mod EU-samarbejdet nogensinde.

Finanskrise 2008, flygtninge- og migrantkrise 2015, Brexit 2016, pandemi 2020 – det er alle kriser på EU's vej som tvinger de europæiske landes fællesskab til at handle, finde nye veje og løsninger. Hver gang er samarbejdet udviklet og forandret.

Imidlertid er der en udvikling i gang i flere af de tidligere kommunistiske medlemslande i Østeuropa, som rokker ved hele EU's grundlag.

De senere år har regeringerne både Polen og Ungarn strammet den politiske kontrol med retsvæsen og medier, og også i lande som Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, Rumænien og Bulgarien er der lignende udviklinger i gang.
Udviklinger som er i direkte modstrid med de demokratiske grundprincipper, som alle landene har skrevet under på at efterleve for at blive medlem af EU – og bl.a. få adgang til penge og rettigheder.

Kan EU f.eks. have et medlemsland, hvor politikerne kontrollerer retssystemet? Hvor det ledende parti udnævner dommere? Eller et medlemsland uden frie og uafhængige medier? Eller som ikke vil acceptere afgørelser fra EU-domstolen?

Det står mere og mere klart, at det er selve EU's sammenhængskraft, der er på spil. For kan samarbejdet overhovedet fungere, hvis landene ikke respekterer de fælles demokratiske spilleregler?

Anne Haubek tager i dette foredrag os med gennem de seneste års EU-kriser, de helt aktuelle konflikter og dilemmaer - for hvornår kan EU blande sig i landenes indre anliggender? Hvad skal resten af EU gøre, når et medlemsland gerne vil modtage økonomisk støtte men ikke efterleve spillereglerne? Kan EU have et medlemsland, der er et autokrati? Hvor længe vil de ’gamle’ medlemslande i Vesteuropa holde EU flydende?
Er det selve det europæiske demokrati, der er på spil?

 

 

 

 

 

Regioner
Hele landet