Foredrag

På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog.

Højskolesangbogen har gennem mere end 100 år været den sangbog, der har haft den mest fremtrædende plads i det folkelige landskab. Den har på en måde været det folkelige Danmarks friværdi, som jo er den værdi, der vokser op af den folkelige græsplæne mens vi sover.
Den seneste udgave af Højskolesangbogen, den 18. i rækken, udkom i 2006. Heri er tilstræbt en balance mellem tradition og fornyelse. Der er det mærkelige ved traditionen, at hvis den ikke fornys, så dør den. I dette tilfælde den folkelige sang: traditionen består først og fremmest i at synge. Fornyelse i, hvilke sange man synger. Hvis man ikke synger sangene i en sangbog, forbliver den ikke en sangbog, men en digtsamling med plads på en bibliotekshylde.
Hvad er sigtet med Højskolesangbogen ud over at være en samling sange til fri afbenyttelse, kunne man spørge? Har den en opgave? - Ja, det er vel lidt efter lidt at blive klar over, at den venlige vekselvirkning mellem mig og de andre både er en mulighed og en nødvendighed. Fællessangen indeholder jo den dimension, at der er noget, der er uden for dig selv, der er noget, der er større end dig selv, men som du alligevel er en del af. Derfor er det livsvigtigt at synge.

Regioner
Hele landet