Søren Jensen

Organist, cand.mag

Foredrag

ORDTRYLLERI MED VITAMINER I - Halfdan Rasmussens verden

Halfdan Rasmussens rim er som vitaminpiller: farverige, enkle at gå til, og med en simpel opkvikkende virkning. Og rimene dukkede da – ligesom vitaminpillerne - også op i efterkrigstidens lidt farveløse og grå periode. Alle kender Halfdan Rasmussen med hans ABC og tosserier, men det er bare en lille del af hans verden. Han kunne nok trylle med ordene, men var et menneske med holdninger og meninger. Og hans liv afspejler hele 1900-tallet, fra 1. verdenskrigs nød, over 30’ernes krise og krigens rædsler, til efterkrigstidens frigjorthed og tro på en bedre verden. Men ligesom vitaminpillerne nok alligevel ikke var tilstrækkelige til at redde vores sundhed, tyder de sidste par års hændelser i verden måske også på, at der skal mere end gode viljer og muntre rim til at sikre en fredelig sameksistens? 

Under alle omstændigheder er Halfdan Rasmussen et godt bekendtskab - ikke mindst i krisetider! Ingen kan i vore dage forestille sig et Danmark uden Halfdan Rasmussen, og han er blevet en selvfølgelig del af vores kultur og repræsenterer noget, vi opfatter som kernedansk: Fantasi, humor, lethed, åbenhed og menneskelighed. Han er den ægte dansker: En kampklar antihelt!

Vi skal i dette foredrag med fællessang synge en række af Halfdan Rasmussens sange og snakke om hans verden og holdninger

 

Regioner
Hele landet