Simon Bendfeldt

Veteran, cand. mag., selvstændig og blind

Foredrag

Om at finde, genfinde og vedligeholde glæden i livet - særligt fokus på de unge mennesker

Et foredrag med fokus på at have fundet sin retning i livet som soldat, blive sprængt i luften og finde mening og glæde i livet som blind ved at hjælpe andre.

Livet byder på mange valg - nogle er lette at træffe mens andre er vanskelige og giver os meget uro. Særligt vores unge kan finde det vanskeligt at navigere i ungdoms- og voksenlivets mange krav og forventninger. En del af de unge er nervøse for at træffe valg, som de senere fortryder. Andre ser slet ikke nogle værdifulde valg at træffe foran sig - måske kommer de fra en vanskelig baggrund eller også bliver de helt overvældet af de mange krav og forventninger omverden har til dem eller som de har til sig selv.

Succes i livet handler mere om løbende at tilpasse sig end at træffe de rigtige valg fra begyndelsen. Og selv om vi så træffer det rigtige valg kan vi ikke spå om fremtiden og kan blive kastet ud i at skulle genfinde retning og glæde i livet. 

Kort om mig: Simon Bendfeldt, f. 1975. Veteran fra Balkan og professionel soldat i 6 år. Herefter cand. mag. i historie og filosofi, en række coach- og ledelsesuddannelser, mere end 4000 coachingsamtaler og rigtig mange foredrag. Selvstændig i mere end 13 år. Jeg er gift med Helga og vi har to skønne børn.

Mit foredrag motiverer og inspirerer samt giver perspektiver på livets mange facetter. Særligt er der fokus på mestring og at vi søger det gode liv.

I får et foredrag med baggrund i en ung mands fortælling om at være soldat, komme til skade efter at en landmine eksploderer 40 cm fra ansigtet, bliver blind og så skal finde en grundlæggende ny retning i livet - og have det godt undervejs. Der kommer et fokus på at besvare nogle af de eksistentielle spørgsmål der dukker op for en ung, og hvordan vi alligevel griber fat i livet og søger at forme det på en fin måde.

Formen på foredraget er både dyb, let og ligefrem - fyldt med historier, perspektiver på livet, mening og humor kan bestemt forekomme. 

Regioner
Hele landet