Verena Irming-Pedersen

Præst, psykoterapeut og proceskonsulent

Foredrag

Offentlighedsteologi - religionens plads i det offentlige rum

"Religion er en privatsag. Den hører ikke til i offentligheden." Sådan tænker mange nu om dage. Men religion har umiddelbart altid været en naturlig del af det offentlige liv og er først i de sidste 50 år blevet til en privatsag. 

Foredragets første del byder derfor også på en levende gennemgang af den kristne historie med fokus på religionens plads i det offentlige rum. I foredragets anden del undersøger vi, hvilken rolle religion spiller nu. Hvor meget politik tåler en prædikestol? Og hvem sørger for, at det kristne samfund bliver holdt op på sine kristne værdier?

Foredraget kan justeres i længde og niveau og kan også sagtens laves om til en workshop for f.eks. menigheden, menighedsråd eller til provstidage og præstekonventer. 

Regioner