Birgitte Stoklund Larsen

Teolog og journalist

Foredrag

Normal er en butik! Et foredrag om identitet og kristendom

Spiser du kød eller spiser du ikke kød? Er du mand eller kvinde? Hvid eller brun? Identitet handler ikke længere kun om, hvad der er givet i kraft af køn, biologi eller nationalitet, men om hvem man vil være og hvordan man vil definere sig selv. Nogle kritiseres for at være blinde for deres egne privilegier, andre for altid at være parate til at blive krænkede.

Identitetspolitiske diskussioner fokuserer på det, der adskiller os fra hindenden, individuelt, i grupper og samfund. Hvad betyder det for sansen for det almene, det, der samler os? Og hvor har kristendommen noget at byde ind med i identitetsdebatten?

Regioner
Hele landet