Karen Lumholt

Journalist, forfatter, medstifter af Familiepolitisk Netværk, #DetErVoresSamfund og Forum for Konstruktiv Journalistik

Foredrag

Næstekærlighed på nettet

De nye medier er sociale. De ændrer radikalt vores måde at være sammen på - på godt og ondt.

Kan omsorg og næstekærlighed få næring af Facebook? Kan sociale medier ændre verden? Hvad sker der, når vi i den Anden Medierevolution (den første var Gutenbergs) nu alle potentielt er medieproducenter? Dette foredrag fokuserer på de positive sider ved de sociale medier og ved de muligheder medier som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram giver for netværk, engagement, nysgerrighed, debat, mobilisering, videndeling, aktivisme, crowdfunding og crowdsourcing. Foredragsholderen er ikke blind for de negative sider: selvfremstillingens svøbe, risikoen for fravær over for de nærmese, fravær ift. kroppen og det fysiske rum og "burn out" eller mental stress af hele tiden at være online. Men - Karen Lumholt interesserer sig i særlig grad for de muligheder, der ligger i samspillet mellem de nye medier og borgernes demokratiske deltagelse.

Regioner
Hele landet