Svend Kjærgaard & Kristian Giver

Teolog hhv. pianist og organist

Foredrag

Musik mellem Bibel og Meditation

Musikken, den kristne fortælling, ritualet og eftertanken har gennem tiderne indgået frugtbare forbindelser. I respekt for disse præsenterer vi hermed en form, hvor musikken er et omdrejningspunkt for det kristne og en meditativ, åben, stille indstilling – i kirkerummet eller sognegården.

Vi er: Teolog og tidligere sognepræst Svend Kjærgaard, pianist og organist Kristian Giver. Vi er begge uddannede mindfulness-instruktører og har derigennem og målrettet udviklet et bevidst forhold til de meditative kvaliteter ved musik så vel som kristenliv - hver især og i samarbejde.

Vi vil præsentere fem ”strenge” eller ”porte” indad til fordybet nærvær. Disse fem veje er: Krop, åndedræt, hjerte, kreativitet og vågenhed. Svarende hertil fem bibellæsninger, fem meditations-guidninger og fem stykker musik. Fem andagter - og velsignelsen samler det hele til sidst.
Bibelen sætter ord på menneskers relation til det høje, det hele og det nære. Du skal elske, og du skal ære. Ordet skaber et poetisk univers, hvor mennesket kaldes ud af bundethed og kaos og indsættes til frihed og kærlighed i det konkrete liv. ”Du skal…årvågent vandre med din Gud.” (Mika 6,8).

Mindfulness er et amerikansk ord for andagt, at have sin andagt ved noget. Meditation er at have sin andagt ved det, som du har fået givet – uden at tage det for givet.
Musikken åbner bagom sproget til et rum, hvor du vågent kan være til stede og bevæges i det nuværende øjeblik. Vi har valgt at musicere på klaveret fremfor orgelet, fordi det kan åbne for en anden slags klangligt nærvær. Bach, Liszt, Debussy og Hans Otte.

Arrangementet varer ca. 1½ time, hvorefter vi vil være til rådighed for spørgsmål. Udførligt program og vejledende teksthæfte forefindes.

Læs mere på vores hjemmeside www.5x3.nu