Henrik Bækgaard

Sem.lektor, cand.theol

Foredrag

Mindre mig. Mere liv - K. E. Løgstrup og hans livsforståelse

Den danske filosofs tænkning kan karakteriseres som et forstørrelsesglas, et mikroskop og et kamera med vidvinkel. For ham var livet og verden umådelig stor, forunderlig og ubegribelig.

Løgstrup var hverken maskinstormer eller fornuftsfjende. Men han kritiserede tiden og kulturen for at gøre livet og mennesket til for lidt. Når dele af moderne hjerneforskning vil reducere mennesket til et kemisk- og biologisk bestemt væsen eller mange rationalister mener at kunne indfange tilværelsen alene med fornuften, så råber Løgstrup: se ud, se op, se mer’, giv agt, vær opmærksom !

Foredraget fremlægger på en begribelig måde, hvad der er på færde i Løgstrups univers mellem Skabelse og tilintetgørelse.