Thomas Gudbergsen og Merete Laursen

Sygehuspræst og sanger og pianist

Foredrag

Mennesket som skabt

- en givende kilde til selvaccept og fornyet kraft 

Hvis man hele tiden stritter imod sine begrænsninger som menneske, bliver kampen mod begrænsningerne lige så styrende for ens liv, som de er, mens de begrænser en (psykolog Lars Sørensen). Skabelsestro handler også om at kunne sige ja til livets grænser og ikke-muligheder for en selv. Foredraget tager ikke desto mindre afsæt i en kristen forståelse af, at mennesker er skabt i Guds billede som værdifulde individer. Mennesker er billeder malet af den levende livets opretholders øjne. Øjne der ikke dømmer, men stædigt-kærligt bliver ved med at se den enkelte som en glans af noget grundlæggende positivt. Det giver plads til at være den, man er, og rum for fejlbarlighed. Ikke som modsætning til, men samtidig med, at den sunde selvkærlighed må gælde. Gudsblikkets betydning opmuntrer også til mennesker imellem om at bruge øjnene nådigt og mildt, når vi ser på andre.

Inviter indenfor i foredragssalen til en aften med Merete Laursen og Thomas Gudbergsen, som med foredrag, musik og sang fremhæver værdien af et kristent menneskesyn i en tid med et stærkt fokus på individets selvrealiseringsudfordringer, og hvor det mere end nogensinde før bør råbes ud fra tagene, at menneskets egen vækst finder sine dybeste rødder i samhørighed med andre, og vore øjnes anerkendende blik på hinanden. Foredraget henvender sig til unge, mennesker midt i livet og ældre. Det forventes at arrangøren stiller et nogenlunde velstemt klaver eller flygel til rådighed.