Ole Kamp

Sognepræst, foredragsholder, konsulent

Foredrag

Ledelse - Udvikling - Nytænkning

Hvor er vi på vej hen? Og er det den vej vi vil?.

Foredraget kan formes i jeres retning. Det kan blive til en proces, der sigter på udvikling. Det kan henvende sig til jeres udfordringer - i samarbejde - visioner - konflikter. Eller det kan fokusere på forskellighedens udfordringer.

Der kan inddrages værktøjer fra udvikling - ledelse og fra mange andre sammenhænge. Ring og hør nærmere.

Kan bruges i Skoler - Foreninger - Sogne - og andre sammenhænge, hvor mennesker er fælles om udfordringer.