Peter Værum

teolog, præst og fortæller

Foredrag

Kys frøen - om eventyr, yin, yang, Jung...

- om folkeeventyr, drømme, psykologi og religion.

Det populære foredrag om danske eventyr!
Folkeeventyrenes visdom illustreres gennem en fortolkende genfortælling af flere af de bedste: Frøer skal kysses, hundene ses i øjnene og trolde kaldes ved navn, Tornerose skal vækkes - ved et kys. Kærlighedens forvandlende kraft..
Tolket ud fra Jung er eventyrene arketypiske og genfindes derfor tit i danskernes drømme. Her tolkes følelser og erfaringer, der er fællesmenneskelige.
I evangelierne vil man genkende temaet.