Søren Kaspersen

Lektor emeritus

Foredrag

Kropssprog og teologi i Det sixtinske Kapels loft

Michelangelos udsmykning af Det sixtinske Kapel i årene 1508-12 står som et af de absolutte udtryk for den italienske højrenæssance, og den sprænger mit sit formsprog samtidig rammerne for tidens gængse antikreception. Udsmykningens rygrad er den gammeltestamentlige fortælling i ni scener, hvortil der er føjet en række indramninger – primært ignudi med bronzemedaljoner, profeter og sibyller og en omfattende skildring af Jesu slægt, alle relateret til den centrale serie. Michelangelo har herved skabt et værk, der både ånder af enkelhed og stor kompleksitet, hele vejen igennem præget af hans enestående forestillingsevne og ekspressive formsprog. Foredraget søger gennem en ny læsning, ikke mindst af de tre indledende scener fra Skabelsen, at pege på den røde tråd i programmet, på at udsmykningen i sit grundsyn er augustinsk, og at Michelangelo med sin begyndelse på den gammeltestamentlige historie udfylder et hul i forhold til den allerede bestående udsmykning af kapellets vægge og dermed skaber en sammenhængende fortælling af frelsehistorien fra Skabelse til Herliggørelse, og i sidste ende til Dommedag, som han selv senere skildrer i en stor scene på kapellets altervæg. Det handler både om at prøve at forstå de mange betydningslag i Michelangelos originale ikonografi, og hvorledes han intenst forsøger at anskueliggøre disse gennem sine figurers kropssprog og på den måde ved enkle midler lede betragteren ind i værkets mægtige bevidsthedsrum.

45-60 min. + tid til spørgsmål og diverse inden for en ramme på ca. 2 timer.
Transportudgifter beregnes normalt efter billigste offentlige transport.

Emner: Kristendom Kunst