Foredrag

Kræver en ny tid en ny etik?

Varighed efter aftale.

Om det etiske rod: Hvad sker der med vores menneskelighed, når den medicinske teknologi kan manipulere med både livet og døden? … når vi kan lave både kloning og genterapi, kunstig befrugtning, kunstige lemmer og kunstig intelligens? ... når vi nærmest på forhånd kan vælge, hvilke børn vi vil have - og ikke have? ... når livets afslutning ikke længere bliver en personlig sag, men et anliggende for videnskaben? De etiske valg bliver mere og mere omfattende og komplekse.