Jan Larsen

Journalist, tidl. Kina korrespondent

Foredrag

Kina 2020: mareridt eller mirakel

Fra 2020 indfører Kina det totale kontrol- og overvågningssystem med alle landets indbyggere. Det Sociale Kredit System giver borgerne points alt efter deres ”samfunds” opførsel. Med hjælp fra 400 mio. overvågningskameraer, ansigtsgenkendelse og indsigt i hver enkelt kinesers mobil og computeraktivitet, vil et pointsystemet bl.a. afgøre om kineserne kan få lov til at rejse med fly, komme frem i boligkøen - eller blive nægtet at tegne en forsikring.

Også alle virksomheder i Kina skal overvåges i et lignende system, der udmøntes i lavere skat og bedre kredit for god forretningsskik, mens det modsatte kan medføre lukning.

Med sin baggrund som mangeårig TV-korrespondent i Kina fører Jan Larsen dig ind i den aktuelle udvikling i Kina. Den magtfulde præsident på livstid, Xi Jinping, har ambitioner om at Kina opnår stormagtsstatus i verdensøkonomi, militærmagt og de nye teknologier, der vil præge verden indenfor de næste tyve år.

Landets regeringsafhængige kæmpefirmaer udnytter allerede nu statsmidler og lovgivning til at brede sig verden over, godt hjulpet af det ambitiøse men også kontroversielle Silkevejsprojekt. Senest er Kina dog kommet i modvind. Handelskrig med USA og et EU, der har ændret synet på Kina, fra partner til rival.  

Foredraget giver nogle overraskende billeder af forholdene i dagens Kina, ikke mindst for de 1,4 mia. kinesere. Med Jan Larsens lange indsigt i kinesisk familie- og arbejdsliv handler foredraget også om de store udfordringer kineserne står overfor i dagligdagen, som følge af den hastige teknologiske udvikling, et stressende arbejdsmarked og meget store sociale og menneskelige udfordringer. De har ført til større indkomster, men hverken skabt mere åbenhed, politiske reformer eller bedre menneskerettigheder. 

Kina i 2020 er fyldt med udfordringer og paradokser, hvor det i tal og udvikling nærmest er et mirakel, men set med sociale og politiske øjne kan betegnes som lidt af et mareridt.

Regioner
Hele landet