Regner Birkelund

Professor, ph.d. og dr.phil.

Foredrag

K.E. Løgstrups livsfilosofi

Etik og æstetik.

K.E. Løgstrup er blevet kaldt det 20. århundredes største danske tænker, men hvad er det, der er så originalt ved Løgstrups tanker? I et opgør med bl.a. eksistentialismen, blev han talsmand for et menneskesyn og etikforståelse, der i vid udstrækning var inspireret af Grundtvig

Foredraget vil handle om Løgstrups livsfilosofiske tanker, hvortil 'den etiske fordring', 'de suveræne livsytringer' og æstetikken knytter sig som de helt centrale omdrejningspunkter.

Regioner
Hele landet