Iben Krogsdal

Forfatter, salmedigter og ph.d. i religionsvidenskab

Foredrag

KAMP MÅ DER TIL!

- Et dobbeltforedrag om opdragelse, dannelse og værdier.
Stadig flere forældre mener, at børn selv skal træffe så mange valg som muligt. Børn og unge har muligheder og fremtidsvalg og ny teknologi i deres liv som aldrig før. De kan meget og skal endnu mere i en verden under hastig forandring.
I dette foredrag vil sognepræst og historiker Morten Skovsted sammen med forfatter og ph.d. Iben Krogsdal debattere opdragelse, dannelse og livsværdier i moderne familier. Hvor stort ansvar skal forældre tage for deres børns dannelse som samfundsborgere? Hvilke grænser kan vi sætte for vores børns brug af teknologi? Og hvorfor er det så svært at blive enige om, hvilke historiske og grundliggende værdier vi skal give videre til vores børn og unge i dag?
Undervejs i foredraget vil Skovsted og Krogsdal med afsæt i egne erfaringer komme med eksempler på opdragelsen som en kampplads, hvor forskellige baggrunde, drømme og værdier støder sammen – og hvor konflikter er ikke bare uundgåelige, men helt nødvendige.