Anders Lundt Hansen

Historiker og forfatter

Foredrag

Jellingmysteriet

Fra den nyeste forskningtil de ældste legender.

De første kapitler af Danmarkshistorien skal skrives om, efter arkæologerne i 2013 udgravede det hidtil største fortidsminde ved monumenterne i Jelling.

Det viste sig at hele området, med Gorm den Gamles grav, sønnen Haralds kirke, og de tusindårige jellingsten, var omkranset af et vældigt palisadeværk. Men hvorfor?

Som så mange andre store fund fra fortiden, rejser palisaden ved Jelling flere spørgsmål, end den besvarer. Men det er spørgsmål der bringer os tættere på fortidens begivenheder, og på historien bag legenderne.

Anders Lundt Hansen er cand. mag. i historie, samt foredragsholder og skribent på bl.a. Weekendavisen. Han har skrevet ”Jellingmysteriet”, en børnebog for de 8-13-årige, der udkommer efteråret 2014.