Kristian Bøcker

sognepræst

Foredrag

Jeg - en upersonlig personlig kristen!

Nogle kalder sig personligt kristne - andre kulturkristne eller (folke)kirkekristne. Men hvad ligger der egentlig i udtrykkene? Foredraget forsøger især at skildre fænomenerne personlig kristen og kirkekristen – og prøver at indkredse den forståelse af tro, kirke og kristendom, der ligger i disse udtryk. Et oplæg, der er velegnet til efterfølgende samtale og diskussion om, hvem vi er og hvad vi tror.

Læs mere i Kristeligt Dagblads kronik den 26. februar 2018.

Regioner
Hele landet