Kristian Bøcker

sognepræst

Foredrag

Jeg - en upersonlig kristen

Om kulturkristendom og kirkekristendom.

Nogle kalder sig personligt kristne - andre kulturkristne eller (folke)kirkekristne. Men hvad ligger der egentlig i udtrykkene?
Foredraget forsøger især at indkredse fænomenerne kultur- og kirkekristendom – og prøver at indkredse den forståelse tro, kirke og kristendom, der ligger i disse udtryk.
- Et oplæg, der er velegnet til efterfølgende samtale og diskussion om, hvem vi er og hvorfor.

Regioner
Hele landet