Lars Christensen

Ph.d. i historie

Foredrag

I Solkongens skygge

Danmark og Frankrig.

Ludvig 14. satte sit præg på hele Europa. Politisk var Frankrig dominerende, og alle måtte forholde sig til ham. Han satte standarderne for enevælden: "Staten, det er mig", som han sagde. Også Danmark og den danske enevælde blev stærkt præget. Kulturelt forsøgte alle at efterligne Frankrig, fra sprog til etikette og arkitektur. Danmark fulgte med på alle felterne efter bedste evne og økonomi.

Foredraget sætter fokus på Ludvig 14.s Frankrig og virkningerne på især Danmark i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Foredraget bygger bl.a. på foredragsholderens ph.d. afhandling.

Regioner
Hele landet