Marianne Vestergaard Nielsen

Journalist, forfatter og underviser

Foredrag

Hvor humant er adoption?

Det bør være en menneskeret, at hver enkelt person kender til sin biologiske mor og far.

Det argumenterer Marianne Vestergaard Nielsen for i dette foredrag, der også egner sig som debatoplæg. Som transnationalt adopteret tager hun udgangspunkt i, hvordan det har været at vokse op i en dansk familie med et koreansk udseende, der gør det svært at føle, at man hører til.

Der har været mange fortrængninger, men ingen fortrydelser. Det har taget lang tid at acceptere den tomhed og uvished, der altid har boet i hende. Hun er kommet frem til, at hun aldrig finder ud af, hvorfor hendes mor valgte at opgive hende som spæd og dermed bryde et universelt bånd.

Når et barn oplever, at det ikke er beholdt, er dets logiske tankegang, at så er det ikke holdt af. Det sår er svært at hele for selv de mest velmenende og kærlige adoptivforældre, og heldigvis er forståelsen af børnepsykologi mere udviklet nu end i 1970'erne. 

Oplægget skaber rum til refleksion og eftertanke, og der sættes god tid af til spørgsmål, kommentarer og debat.

Regioner
Hele landet