Bente Lybecker

Præst, diakon, åndelig vejleder, forfatter & foredragsholder

Foredrag

Hvad er kristen spiritualitet? (Workshop)

I en verden, hvor det fyger om ørerne med spiritualiteter af enhver art, er det på sin plads at spørge: Hvad er kristen spiritualitet for en størrelse?

Man har kaldt den kristne spiritualitet for "det uperfektes spiritualitet", fordi målet med det kristne liv ikke er succes og perfektion, men derimod vækst igennem det svære - det, som vi også kalder "korset". Dette er en afgørende forskel fra mange andre spirituelle traditioner. Den kristnes liv kan sammenlignes med et liv i orkanens øje. Vi slipper ikke for livets storme. Vi får ikke fred for livet, som det nu engang ser ud. Men vi finder fred midt i livet, trods storme og modstand.

Denne workshop er en spændende og aktuel præsentation af den kristne spiritualitet. Vi ser bl.a. på, hvordan vort gudsbillede egentlig ser ud, hvordan det er blevet formet igennem vort liv, og hvordan vi kan få et nyt. Workshoppen giver endvidere deltagerne en række praktiske redskaber til, hvordan den kristne spiritualitet kan indarbejdes i en travl hverdag. Det er muligt at bestille en workshop-række på i alt 3, hvor mange forskellige temaer fra den kristne spiritualitet præsenteres og afprøves.

Bemærk, at det også er muligt at bestille et foredrag under titlen "Hvad er kristen spiritualitet?"