Moritz Schramm

Kulturforsker, forfatter og foredragsholder

Foredrag

Hvad er demokrati? Et tysk perspektiv

Demokrati og ytringsfrihed er slagord, der i Danmark ofte bruges i slæng, ikke mindst hvad angår kulturmøderne, og den danske selvforståelse. For det meste bliver det forbigået, at man kun ganske få kilometer mod syd, nemlig i Tyskland, har en grundlæggende anderledes opfattelse af demokrati og ytringsfrihed end i Danmark. Hvor man i Danmark ofte mener at demokratiet består i at alle har lov til at ytre sig som de vil, bygger den tyske opfattelse af demokrati på det enkelte menneskes værdighed som uforanderligt fundament for staten. Selve formålet med staten og statsmagten er derfor at beskytte det enkeltes menneskes værdi, og det værdisæt, som staten bygger på. I Tyskland taler man sågar om et "selvforsvarende demokrati", hvor det er statens og samfundets ansvar at forsvare den enkelte mod overgreb fra både staten og andre institutioner. Yrtringsfriheden og andre borgerrettigheder kan derfor, om nødvendigt, begrænses for at sikre medborgernes værdighed. 

I foredraget sammenligner jeg den tyske og den danske demokratimodel, og diskuterer fordele og ulemper ved begge modeller - bl.a. med blik på de forskellige opfattelser af ytringsfrihed, og på forholdet til antidemokratiske, ekstremistiske grupper og indstillinger. Kan vi i Danmark lære noget af Tysklands demokratiopfattelse, og kan Tyskland måske sågar være et forbillede for Danmark, ikke mindst hvad angår en mere kompleks forståelse af ytringsfrihed?  

 

Regioner
Hele landet