Kirsten Kjærulff

Cand.mag. pens. universitetslærer.

Foredrag

Hildegard af Bingen: Profet for en ny tid

Hun var middelalderens store mystiker og profet, miljøforkæmper, lægekyndig, billedkunstner, digter og komponist. Man har nu genopdaget hendes monumentale, holistiske teologi, og Pave Benedikt XVI har derfor i efteråret 2012 officielt helgenkåret hende og ophøjet hende til kirkelærer.
Vi vil beskæftige os med Hildegards mystiske teologi og sanselige spiritualitet, hendes holistiske menneskeopfattelse, kroppens teologi og hendes lægekunst, med hendes forudsigelser om vor tids miljøkatastrofer, og endelig med hendes musik og billedkunst.

Billedforedrag: Nødvendige hjælpemidler: Digitalprojektor + CD-afspiller.

Regioner
Hele landet