Marianne Hesselholt

Forfatter, cand.mag.

Foredrag

Hans Adolph Brorson

Salmer og Samtid.

H. A. Brorson
Måske er han den største af vore digtere. I hans salmer og sange forener stærke san-seindtryk, smukke klange og flotte billede sig til stor kunst. Jeg vil fortælle om et følsomt menneskes bevægede liv i en tid, hvor den enkeltes frihed blev indskrænket af en stærk, enevældig og pietistisk forankret kongemagt, men også en tid, hvor men-neskets følelser fik lov at udfolde sig i så fuldt flor, at vi næsten ikke fatter det i dag. Vi vil se ind i en eksotisk tid, hvor det nok var svært at leve, men aldrig kedeligt.

Regioner
Hele landet