Foredrag

H. C. Ørsted og elektromagnetismen

H. C. Ørsted er en af Danmarks største videnskabsmænd og verdenskendt for sin opdagelse af elektromagnetismen, som vi i 2020 kan fejre 200-året for. Det er en af de opdagelser, som har ændret menneskers materielle vilkår mest. For eksempel skabes næsten al elektricitet ud fra elektromagnetismens regler, og hans opdagelse har en lang række anvendelser i vores dagligdag.

Ørsted var samtidig en forsker, der forenede en dyb religiøsitet med sin videnskab, og hans opdagelse passede smukt i hans holistiske syn på verden. For Ørsted var hele tilværelsen var en åbenbaring af guddommelig fornuft, og et af beviserne var netop den sammenhæng, han fandt mellem elektricitet og magnetisme. Derfor var det ifølge Ørsted også gennem studiet af naturen, at man kunne få indsigt i Guds tanker.

Tanken om sammenhæng mellem de forskellige naturfænomener, har været en ledetråd i fysikken også før Ørsted, og fysikkens historie kan beskrives som en historie om foreninger. Newtons tyngdelov forenede himmelske og jordiske fænomener, Ørsted, Faraday og Maxwell forenede elektriske og magnetiske kræfter, og i moderne tid har vi forenet de elektromagnetiske kræfter med de såkaldte svage kernekræfter. Kvantefeltteorien og relativitetsteorien er også eksempler på foreninger, der samler forskellige tidligere teorier under et.

I foredraget belyses Ørsteds opdagelse, nogle af hans filosofiske og religiøse overvejelser, og hvordan udsigterne er til at finde den endelige forenede teori om alting.
 

Regioner
Hele landet