Niels Eric Grunnet

Sognepræst - Institutionspræst

Foredrag

Grundtvigs menneske- og kirkesyn

Søger vi svar på de store spørgsmål om kristendom, menneskelivet,fædrelandet,om skole og samfundsforhold of forholdet mellem det nationale og internationale,kan vi hos Grundtvig finde svar,som ikke blot var til hans samtid,men som med et næsten profetisk udsyn også rummer eller kan hjælpe til svar på vore spørgsmål om disse ting. Men alt hvad Grundvig var og alt hvad han skrev og talte var bestemt af hans forankring i den kristne tro . Derfor kan alle Grundtvigs svar kun forstås udfra hans kampe med sig selv og livet.

Regioner
Hele landet