Pia Fris Laneth

Forfatter

Foredrag

Frk. Nordentoft - en skandale

Den ugifte skoleinspektør, som blev mor.

Ingen løftede et øjenbryn, da frk. Nordentoft i 1945 adopterede en lille dreng. Hun var netop blev udnævnt til skoleinspektør ved Katrinedalskolen og havde råd til at ansætte en husholderske. Det var herligt, at den lille forældreløse fik et godt hjem. Et årstid senere blev frk. Nordentoft gravid, og det blev en af danmarkshistoriens største moralske skandaler. Tænk sig, den 41-årige inspektør ville ikke fortælle, hvem faderen var, hun skammede sig heller ikke over at alle kunne se, at hun havde haft sex uden at være gift. 6.000 kvinder i Ringsted skrev under på en henvendelse til Folketinget om at inspektøren skulle have en fyreseddel straks. Biskopperne udsendte en meddelelse om, at skolen byggede på et kristen grundlag, og frk. Nordentofts opførsel var aldeles ukristelig. Det samme sagde hendes egen fagforening, Danmarks lærerforening.
Sagen endte med, at forældrene til skolens elever stemte om frk. Nordentofts fremtid. Et mindretal så hellere hendes hæl end tå, mens et stort flertal ønskede, at hun skulle fortsætte med at lede deres børns skole.
Skandalen blev nok ikke mindre af, at Inger Merete Nordentoft var kommunistisk folketingsmedlem og havde siddet i fængsel under krigen, fordi hun havde huset en modstandsmand. Hun var også en fremsynet pædagog, der skrev: "Opdragelse til demokrati." En skarp kritik af datidens skolesystem, der byggede på udenadslære og hårde straffe. Nordentoft arbejdede for, at børn skulle behandles som små individer, de skulle opdrages til at tage kritisk stilling og borgere i et demokrati. Det er ikke provokerende i dag, men dengang stod spanskrøret stadig i hjørnet af klasseværelset og blev anset som et uundværligt opdragelsesmiddel.
Inger Nordentofts historie er spændende i sig selv og samtidig illustrerer den brudlinjerne i seksualmoralen i efterkrigsårene: Det voksende krav om seksuel frihed for kvinder så vel som for mænd, og den indædte modstand mod sådanne udskejelser.
Samtidig er det en historie om, hvorfor så mange danskere blev kommunister under besættelsen og i efterkrigsårene. De følte, at "de gamle partier" havde korrumperet sig ved at samarbejde med Hitlers styre, og de syntes, at Socialdemokratiet havde opgivet kampen for frihed, lighed og retfærdighed.
Deres tro på et socialistisk idealsamfund fik et grundskud, da Sovjet chokerende invaderede i Ungarn i 1956.
Inger Nordentoft meldte sig ud af Danmarks Kommunistiske Parti og mange gjorde det samme. Få år senere blev Socialistisk Folkeparti stiftet og en ny demokratisk, socialistisk dansk tradition blev indledt.

Foredraget bygger på Pia Fris Laneths bøger om danmarkshistorien

Regioner
Hele landet